Stories from ‘The Jungle’

Here’s another poem I translated for the Journeys in Translation project. In this one, Emma Lee retells the stories of six people from the Calais camp and their families. It was a challenge to render the already long lines in Polish, a language that tends to stretch sentences even more, but I was determined to translate this one. “Stories from ‘The Jungle'”, each one very personal and moving, really stuck with me.

Oh, and I forgot to mention in my previous post: by buying the original collection of poems, you support the foundations Doctors Without Borders, Leicester City of Sanctuary and Nottingham Refugee Forum.

***

The poem in English:

Stories from ‘The Jungle’

Everything Abdel sees is smeared, despite his glasses.
With the sleeve of a dusty shirt, he pushes grime
From the middle to the edges of his lenses.
They’ve witnessed family fall victim to war crimes.
He could shower for a fortnight and never feel clean.
English is an official language in Sudan.
At sixteen he wants to join relatives already in england.

To dodge military conscription, Sayid, 20, fled from Syria.
Inspired by the story of one of his heroes, William Gibson,
Sayid got to Egypt, then packed on a small boat to Lampedusa,
Through Italy to France, from where he can only move on.
On a borrowed laptop he listens to Syrian pop music.
He’d love to cook. He still has to pay a trafficker
weekly for the right to chase lorries to his brother in England.

With a bandaged hand Abdul, 21, tells of imprisonment
And gestures to describe the electric shocks he received
After his arrest by the Sudanese government.
His tribe also harassed by rebel militia. He feels deceived
By traffickers. Despite his razor-wire injury,
he’ll try again. Sudan was an English colony.
He wants to stop looking over his shoulder.

When a tiger stalks, play dead. But it’s hard not to run.
When his friends were arrested in Eritrea, Hayat fled
and moved from Ethiopia to Libya and across the Mediterranean.
He became tiger, his prey an England-bound train. His hunt failed.
His broken arm cast, he hunkers in a makeshift, tented cave.
A tiger fails nine of ten hunts. He’s five down, four more to brave.
English is the only European language he speaks.

At Baath University in Homs, his English Literature studies
were interrupted by conscription. Firas drew and followed an isopleth.
Three family members were killed by Syrian government forces,
he couldn’t bear to see or be responsible for any more death.
Skin torn by razor-wire, he still dreams of Oxford spires.
Relatives live in several English towns, all with universities.
He wants to use the language he’s immersed himself in.

Ziad was a respected lawyer in Daara. Now he fidgets,
grubby and injured from climbing fences, dodging
security and avoiding dogs. The pack of cigarettes
crinkles as he weaves it in his fingers, emptying
a last curl of tobacco. He didn’t smoke them but can’t finish
with the packet. He translates legal arguments into English.
He wants to join relatives and practice law again.

These stories are based on newspaper reports. Names have been changed.

***

The poem in Polish:

Historie z „dżungli”

Przed oczami Abdela wszystko zamazane, mimo że ma okulary.
Rękawem brudnawej koszuli rozciera sadzę
Na szkłach – ze środka na brzegi.
Widzieli, jak cała rodzina pada ofiarą zbrodni wojennych.
Mógłby myć się co chwilę i ciągle czuć się brudny.
Angielski jest jednym z języków urzędowych Sudanu.
Szesnastoletni Abdel chce dołączyć do krewnych, który są już w Anglii.

Aby uniknąć poboru, dwudziestoletni Sayid uciekł z Syrii.
Zainspirowany historią jednego ze swych idoli, Williama Gibsona,
Sayid dostał się do Egiptu, wsiadł do łodzi w kierunku Lampeduzy,
Przez Włochy dotarł do Francji – stamtąd może tylko ruszyć dalej.
Na pożyczonym laptopie słucha syryjskiego popu.
Chciałby być kucharzem. Na razie co tydzień musi płacić przemytnikowi,
By gonić za ciężarówkami do Anglii, do swojego brata.

Dwudziestojednoletni Abdul opowiada o swoim uwięzieniu
I gestem – jedna dłoń w bandażu – pokazuje elektrowstrząsy,
Które dostał po aresztowaniu przez rząd Sudanu.
Rebelianci również nie dają spokoju jego plemieniu. Czuje się oszukany
Przez przemytników. Pomimo rany od drutu kolczastego
Spróbuje jeszcze raz. Sudan był kiedyś kolonią brytyjską.
Abdul chce przestać oglądać się za siebie.

Kiedy tygrys się skrada, stój w miejscu. Ale instynkt każe uciekać.
Gdy aresztowano jego przyjaciół w Erytrei, Hayat uciekł z kraju,
Przebył Etiopię i Libię, a potem Morze Śródziemne.
Stał się tygrysem, a celem – pociąg do Anglii. Polowanie się nie udało.
Z ręką w gipsie przykucnął w prowizorycznym namiocie-jaskini.
Tygrys wraca głodny dziewięć na dziesięć razy. Stawił czoło pięciu,
Zostało więc cztery. Angielski to jedyny europejski język, jaki Hayat zna.

Jego studia z literatury angielskiej na uniwersytecie Al-Baath w Homs
Przerwał pobór do wojska. Firas narysował na mapie linię i podążył za nią.
Troje z jego rodziny zostało zabitych przez wojsko rządu syryjskiego.
Czuł, że nie mógł być świadkiem lub sprawcą ani jednej śmierci więcej.
Ze skórą zszarpaną drutem wciąż marzy o studiach w Oksfordzie.
Jego krewni mieszkają w różnych miastach w Anglii, w każdym – uniwersytet.
Firas chce mówić językiem, który tak go zafascynował.

Ziad był w Darze uznanym prawnikiem. Teraz kręci się,
Brudny, pokaleczony od wchodzenia na siatki, ukrywając się
przed strażą i unikając psów. Paczka papierosów
Szemrze, kiedy skręca ją w palcach, wyciągając ostatni
Zwitek tytoniu. Wcześniej nie palił, ale teraz
Jedna paczka nie wystarcza. Tłumaczy teksty prawne na angielski.
Chce dołączyć do krewnych i znowu być prawnikiem.

Powyższe historie zostały oparte na wiadomościach prasowych. Imiona bohaterów zostały zmienione.

Advertisements

But One Country

Here’s a poem by Rod Duncan that I translated as part of the Journeys in Translation project, a project that calls upon translators around the world to translate poems from Over Land Over Sea: Poems for those seeking refuge from English into other languages. You can still take part! More information: Journeys in Translation

The poem in English:

but one country

our home
is but one country
truly, the whole earth
is there for them to settle
tell us if you can, where else
shall we go when they have come?
they do not belong in our homeland
you should blush when you say to us
we must turn our vision up-side down

 we must turn our vision up-side down
you should blush when you say to us
they do not belong in our homeland
shall we go when they have come?
tell us if you can, where else
is there for them to settle
truly, the whole earth
is but one country
our home

The poem in Polish:

Tylko jeden kraj

Nasz dom
— Jeden kraj
Na całym świecie
Jest dla nich dość miejsca
Mówcie, jeśli wiecie, gdzie
Mamy pójść, gdy się tu zjawią?
W tym kraju nie ma dla nich miejsca
Powinno wam być wstyd mówić nam, że
Czas wywrócić swój świat do góry nogami

Czas wywrócić swój świat do góry nogami
Powinno wam być wstyd mówić nam, że
W tym kraju nie ma dla nich miejsca
Mamy pójść, gdy się tu zjawią?
Mówcie, jeśli wiecie, gdzie
Jest dla nich dość miejsca
Na całym świecie
— Jeden kraj
Nasz dom

Auto-Correct

A few months ago, I took an old notebook, half-filled with Russian words, out of a cupboard, and appointed it my new diary notebook.

It has more ink in it now than it could ever have as the kind of notebook you take to classes. In fact, it’s almost full by now. When I wave it goodbye and take on a new one, I know I’ll remember it with fondness because it is the place where I’ve learned and am practicing a new life skill: auto-correct.

The pages filled with Russian words are the only pages from my notebook that you're allowed to see...
The only pages from my notebook that you’re allowed to see…

Let me explain. For most of my life, I thought I lacked self-confidence but that that was the way I was. I thought that not being sure what you want and not believing that you can get what you want was something you were born with and that you couldn’t change regardless of how much effort you put into it.

“Being the way I was” in this aspect never made me happy. But it wasn’t until my early twenties that I decided I can get rid of tendencies that make me unhappy.

One of the eye-opening events during that time was reading Anna’s post about women’s lack of confidence in their dreams, plans, and abilities.

It was this post that made me start to notice the little “I think’s” and “maybes” that I slip into my utterances, my diary entries, even my thoughts. And when I became aware of the number of those seemingly harmless words in my language, I decided to… one after another, get rid of the fuckers.

So when I had filled some of the new notebook those few months ago and, flipping through it one lazy day, spotted several sentences starting with “I think I may want to…” or “maybe I will…” crowding it up, I corrected them to what I actually wanted to say: “I want to”, “I will”.

Since then, I’ve crossed out many “I think’s” and “maybes”, and you know what? Over time, I’ve begun to feel more confident about what I want and how I feel about things. In fact, I’m just beginning to believe that I have the right to want things, and to feel about things the way I do. In other words, I’m beginning to feel that my life is actually mine.

Auto-correct may well sound silly to you, but to me it sounds like the best way to start. I have always experienced words spoken out loud as “heavier” than ones you just turn over in your head. That’s probably because I don’t like talking very much, so when I do talk, I try to at least make the words “heavier”, that is more meaningful.

The same goes for words that get crossed out on paper — the act of crossing them out means that I don’t want them in my language. It’s a manifestation. It means that I want to change.

So if you also want to change something about yourself… why not try out auto-correct?

Old Habits Die Hard

My recent therapy sessions have taught me a new way of looking at some of my more painful experiences: namely, to see them as habits.

The word itself doesn’t sound painful, does it? It sounds rather… light. Undramatic. Normal. And that’s what I wanted — to see my experiences, and deal with them as I’d do with normal things. Like bad habits, which might be sticky, and one might be too lazy to get rid of them, but they are not a matter of Fate — one can change them if one wants to, and if one applies to it.

One of my more painful experiences — or bad habits — is to think of myself as a victim: unprotected, unhelped, and abandoned. I probably got into that habit some ten years ago but, sadly, it still makes me do stupid things, like rejecting help, calling people’s good intentions into doubt, or mistaking sporadic lack of help for general unreliability.

Of course, I hate this tendency in me. It reminds me of a bad time in my life, it makes me feel guilty of an unfair mistrust of people, and I don’t really like thinking, let alone talking about it. But I wanted to get rid of it, so I brought it with me to therapy.

After some time, I decided that, without disregarding the pain associated with it, it’s best to approach it simply as a habit. And through practice, perhaps through doubt and disappointment, with a lot of patience, possibly with support from others, and certainly with my own happiness in mind, I can get rid of it.

“I’ve done that before. Damn, I stopped eating crisps!” I thought.

Have I had much success so far? Not really, no. Only yesterday, I mentally accused my significant otter of being generally unconcerned about my health just because he refused to once again wash the shower cabin when it was my turn (I ask him to do it because washing stuff is tricky when you have skin problems).

But I checked myself: “oh yes, that’s that old album playing — the one about people being unhelpful — I don’t like that one.” And I thought that no otter, even the significant one, is obliged to fulfill my every wish, especially if they’re tired, and I washed the stupid shower cabin myself.

So there is some progress… But equally important as the slow progress I am making is the fact that, even if thinking about my habit still brings some pain, and fighting it is anything but easy, I feel so empowered when I treat it this way. Seeing myself as a victim is no longer some vague “way of being” thing that I cannot change, no matter how hard I try. It’s a habit that I decide whether to keep or not.

And I already decided not to.

Someone Unlike You

In my recent post, I recommended reading Laney’s The Introvert Advantage. The book offers advice and support to the “temperamental minority” of introverts, who make up roughly a quarter of the general population. It emphasizes that the western culture puts introverts at a disadvantage because it’s the extrovert traits that are promoted and encouraged everywhere. It brings to light the prejudice and misunderstanding that surrounds introversy, the shaming and rejection of introvert traits by the extroverted majority.

It’s all true enough but it got me thinking about the other prejudice that you can see some introverts hold: that directed against the extroverted majority. It’s barely noticeable among people – after all, it’s only held by a portion of a minority. But when an introvert talks to another introvert, you may hear critical remarks about extroverted people. “Why are they so loud? Why can’t they stop talking? Why don’t they think properly before doing something? And what’s with this habit of ‘thinking out loud’, why on earth can’t they think like normal people?”

And when the phrase “normal people” enters the stage, it’s usually a sign of some kind of prejudice. Don’t take me wrong: prejudice is just a thing that happens when we don’t know enough about the Other to empathize with them. It’s about a lack of understanding, and it’s about taking the shortest path to classifying the Other somehow. The introverts who don’t understand, criticize, or even reject extrovert traits (I’ve never met with shaming in this context), do this because they never put any effort into trying to understand introvert behaviour, or they did but found it too hard.

Photo of snow flakes by Aaron Burder
Photo by Aaron Burder

And it’s fine! We are different, and differences are sometimes really hard to get one’s head around. I wouldn’t blame another introvert for failing to acknowledge the benefits of thinking out loud – damnit, I can’t grasp this concept myself. But I wouldn’t blame a more extroverted person for thinking it weird to “keep so quiet all the time,” either. Everyone has their limitations when it comes to understanding otherness, and having a prejudice in the first place doesn’t mean you’re a bad person. We hold prejudices because they’re helpful in going about our lives without stopping and thinking about everything that surprises us about other people. In a way, prejudices help us make sense of the human world.

Most of the time they are wrong, though, because we came by them in ways that were too easy: we inherited them from our parents; we took them over from friends who travel abroad more often; we heard them on the radio from a guy whose voice always seemed trustworthy to us; or we formed them ourselves from what little experience we had with a particular group of people. Still, it’s not a crime to have prejudices. It’s just such a shame not to examine them when presented with contrary information, and to hold on to them when confronted with people as they are – in all their beautiful variety.

Because when you stand by your prejudices like they’re some holy text, you shut your mind off from innumerable possibilities to understand more of the world. And you also get really, really, really difficult to listen to.

I have more prejudices than just the prejudice against extroverted people, and I think I’m more or less aware of each. I could write pages and pages about them, but it’s not the point. The point is that life gives us opportunities to learn new facts, think and re-think whatever prejudices we hold, and change our minds if we decide to do so. For example, by reading The Introvert Advantage, I learned something about differences in human temperament, and started to shift from the kind of outlook on extroversy where “extroverts just sort of do stupid things for no reason” to one where… everybody’s different, and that’s fine.

I encourage you to use your opportunities. So go out and talk to someone, or stay in and watch a documentary, or read a book about somone unlike you. It’s worthwhile. I promise.

Friendly Professional Advice on Introversy

I don’t normally post reviews here, but this book is about introversy – a topic I have long been planning to post about – and it has been of help to me, so I want to recommend it.

Marti Olsen Laney "The Introvert Advantage. How to Thrive in an Extrovert World"

Marti Olsen Laney’s The Introvert Advantage: How to Thrive in an Extrovert World is an approachable source of knowledge about different types of human temperament. To introverts and non-introverts alike, it can also prove an understanding friend that helps overcome various problems.

The main problem it takes up is the lack of understanding that many introverted people meet with in society, where extroverts are always the natural majority. That main problem gives rise to many more: prejudice, shaming, forced extrovert behaviours. The author recounts stories of these based on her experience with therapy patients, and examines the widespread misconceptions about introversy that often lead to introverts’ alienation and low self-esteem. “Introverts don’t like people,” “they speak so little becasue they don’t have anything to say,” “they lack creativity and initiative” are just a few examples.

To convince the readers that there’s a point to the antithetical title, Laney makes us consider the advantages shared by most introverts: analytical skills, the tendency to hoard knowledge in a chosen field of study, or the ability to concentrate on demanding but tedious tasks. Although these are worth noting, the “advantage” in the title still sounds cheap to me, like bait for people to buy the book. What sort of advantage is it to have some sort of temperament and a few good qualities? Everyone has those. It’s cheap but it worked: if I had first spotted that title in a bookshop rather than on my brother’s bookshelf, I would have bought it.

The part of the book that I found the most useful and enjoyable contains several scientific explanations of differences in human temperament. For some people, this may seem altogether unnecessary in a self-help book. Why bother with understanding which paths neurotransmitters take inside our brains if we only really care about the outcome of this process: our thoughts, words and behaviours? I’m sure this part of the book will be of interest to those of us who need and actually can’t go without scientific explanations when they learn something new. For me, the relationship between how the brain works and some typical introvert qualities, such as difficulty remembering facts, or the frequent need to rest, was something new indeed! I used to think of these as faults to be amended…

What next? Next, the book reaches out to us and leads us into the world: intimate and familial relationships, social and professional life, and all sorts of problems that go together with these. This part contains a multitude of substantive tips on dealing with stressful situations for both introverts and those of us who have an introverted person in their life. What may annoy you is the either-or approach to introversy and extroversy used to interpret most human behaviours here. But it’s worth remebering that, like many other concepts in psychology, this false binary is only meant to ease the understanding, and may have little to do with how real-life individuals act and feel.

Finally, the author asks us to look… inside ourselves. You would think that for an introvert, this is the easiest task on earth, right? But what Laney encourages us to do is to continuously learn the advantages and limits of our temperament, tune in to and take care of our needs, and thus create a good life environment for ourselves – both in our minds and outside. In a world where adults are only ever expected to be able to take care of a child if they have one, but not necessarily to take care of themselves, this task may seem formidable. Laney’s voice, which in this part of the book sounds especially intimate and uplifting, can encourage and support you along the way.

And after we have looked inside ourselves, the author has one more little proposition for us – but if this is supposed to be a review, I’d better not share the entire contents of the book with you, right? I’ll only add that you don’t have to read it cover-to-cover. There aren’t any traps for lazy readers such as “As you remember from Chapter 4…” so you can safely leave off the parts that don’t interest you.

Now go. Read this book. Or any book. Books are cool.